For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.05.2003 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 26.06.2003 Examinarea preliminară 03.12.2003 Examinarea de fond 30.09.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2006 Eliberarea brevetului (G2) 28.05.2010 Valabil până la 30.11.2011 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2540
(21)Numarul depozituluia 2003 0126
(22)Data depozitului2003.05.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.05.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHITIC Valeriu, MD; VOLOŞCIUC Leonid, MD; CIORNEI Constantin, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR, MD;
(54)Titlul inventiei Insecticid biologic pentru combaterea dăunătorilor silvici
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 63/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.09.30
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.05.28
 Data decăderii din drepturi2010.05.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0126