For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.06.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.07.2003 Examinarea preliminara 12.01.2004 Examinarea de fond 31.08.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2005 Eliberarea brevetului (G2) 24.06.2006 Valabil pana la 10.10.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2526
(21)Numarul depozituluia 2003 0154
(22)Data depozitului2003.06.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.06.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiOENOLAB S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD; PRIDA Andrei, MD; IALOVAIA Antonina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiOENOLAB S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de maturare accelerată a distilatelor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2005
F1, BOPI 08/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/07 (2006.01); C12H 1/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.08.31
(47)Data eliberării brevetului2005.04.30
(74)ReprezentantPRIDA Andrei, Str. Ion Creangă nr. 25, MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.06.24
 Data decăderii din drepturi2006.06.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0154