For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.04.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 03.05.2004 Examinarea preliminară 23.06.2004 Examinarea de fond 31.10.2005 Publicarea cererii (A) 31.12.2005 Publicarea hot. de acordare (B2) 30.06.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2006 Eliberarea brevetului (C2) 27.04.2009 Valabil până la 31.10.2010 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2942
(21)Numarul depozituluia 2004 0095
(22)Data depozitului2004.04.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.04.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRISACARI Viorel, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BURACIOVA Svetlana, MD; BÂRCĂ Maria, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Di(µ-O)-bis(3,5-dibromsalicilidentiosemicarbazonatocupru)
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 47/55 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07C 215/16 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.12.31
(47)Data eliberării brevetului2006.07.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.04.27
 Data decăderii din drepturi2009.04.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0095