For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.05.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.05.2004 Examinarea preliminara 23.06.2004 Examinarea de fond 30.06.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2006 Eliberarea brevetului (G2) 11.05.2009 Valabil pana la 30.11.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2786
(21)Numarul depozituluia 2004 0112
(22)Data depozitului2004.05.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.05.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; POIRIER Donald, CA; ROY Jenny, CA; STĂVILĂ Vitalie, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Inhibitori ai leucemiei umane mieloide în bază de combinaţii coordinative heteronucleare ale cobaltului(III) si bismutului(III)
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/29 (2006.01); A61K 31/295 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01); C01G 29/00 (2006.01); C01G 51/12 (2006.01); C07C 55/24 (2006.01); C07C 229/76 (2006.01); C07F 9/94 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.06.30
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.05.11
 Data decăderii din drepturi2009.05.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0112