For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.08.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.09.2004 Examinarea preliminara 29.11.2004 Examinarea de fond 30.09.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2006 Eliberarea brevetului (G2) 12.08.2009 Valabil pana la 31.03.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2851
(21)Numarul depozituluia 2004 0199
(22)Data depozitului2004.08.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; POIRIER Donald, CA; ROY Jenny, CA; POPOVSCHI Lilia, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInhibitor al leucemiei umane mieloide în baza tricloracetatului dimeric asimetric de cobalt
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2006
F1, BOPI 09/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/295 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01); C07C 53/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.09.30
(47)Data eliberării brevetului2006.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.08.12
 Data decăderii din drepturi2009.08.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0199