For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.01.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.02.2005 Examinarea preliminara 06.07.2005 Examinarea de fond 31.12.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2006 Eliberarea brevetului (G2) 18.01.2012 Valabil pana la 31.07.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2930
(21)Numarul depozituluia 2005 0019
(22)Data depozitului2005.01.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.01.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIE MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ, INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SANATĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIVANOV Victoria, MD; POPOVICI Mihail, MD; COSTIN Sava, MD; POPOVICI Ion, MD; COBEŢ Valeriu, MD; CIOBANU Lucia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIE MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ, INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SANATĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de evaluare a afecţiunilor endoteliale ale vaselor coronare şi a capacităţii lor de regenerare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/00 (2006.01); A61B 5/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.12.31
(47)Data eliberării brevetului2006.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.01.18
 Data decăderii din drepturi2012.01.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0019