For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.06.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.06.2005 Examinarea preliminara 10.01.2006 Examinarea de fond 31.05.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2006 Eliberarea brevetului (G2) 09.06.2010 Valabil pana la 31.12.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3059
(21)Numarul depozituluia 2005 0164
(22)Data depozitului2005.06.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 09.06.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSINIŢÎN Lilia, MD; FUIOR Ion, MD; CECOLTAN Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIE MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a preparatelor histologice
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 1/28 (2006.01); G01N 1/30 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.05.31
(47)Data eliberării brevetului2007.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.06.09
 Data decăderii din drepturi2010.06.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.12.31
 Contract de cesiune
EtapaCerere (Solicitant)
Nr. şi data deciziei:899, 2005.12.27
Nr. şi data contractului:873, 2005.12.20
Datele iniţiale:SINIŢÎN Lilia, MD;
Datele finale:INSTITUŢIE MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI, MD; str. Burebista nr. 93, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0164