For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.07.2005 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 03.08.2005 Examinarea preliminară 17.10.2005 Examinarea de fond 31.12.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2007 Eliberarea brevetului (G2) 04.07.2010 Valabil până la 31.01.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3197
(21)Numarul depozituluia 2005 0189
(22)Data depozitului2005.07.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSANDU Ioan Gabriel, RO; SAPARIUC Constantin, RO; SANDU Andrei Victor, RO; BOUNEGRU Tudor, MD; SANDU Andrei-Victor, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Miniincubator de uz gospodăresc
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 41/00 (2006.01); A01K 41/02 (2006.01); A01K 41/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.12.31
(47)Data eliberării brevetului2007.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.07.04
 Data decăderii din drepturi2010.07.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0189