For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.05.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.06.2006 Examinarea preliminara 06.07.2006 Examinarea de fond 30.04.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2007 Eliberarea brevetului (G2) 13.05.2011 Valabil pana la 30.11.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3297
(21)Numarul depozituluia 2006 0137
(22)Data depozitului2006.05.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; COJOCARI Angela, MD; UNGUREANU Laurenţia, MD; CEPOI Liliana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2007
F1, BOPI 04/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.04.30
(47)Data eliberării brevetului2007.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.05.13
 Data decăderii din drepturi2011.05.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2006 0137