For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.09.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.10.2006 Examinarea preliminara 03.11.2006 Examinarea de fond 31.05.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2007 Eliberarea brevetului (G2) 04.09.2017 Valabil pana la 19.03.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3308
(21)Numarul depozituluia 2006 0217
(22)Data depozitului2006.09.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.09.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiGRIGORIEV Vladimir, MD; POSTOLACHI Alexandru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGRIGORIEV Vladimir, MD; POSTOLACHI Alexandru, MD; ŞCERBATIUC Dumitru, MD; POSTOLACHI Ilarion, MD; NICOLAU Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGRIGORIEV Vladimir, MD; POSTOLACHI Alexandru, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de diagnosticare a gradului de dereglare a corelaţiilor ocluzale ale dinţilor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2008
F1, BOPI 05/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 6/00 (2006.01); G01N 23/02 (2006.01); G01N 23/04 (2006.01); G01N 23/06 (2006.01); G01N 23/083 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.05.31
(47)Data eliberării brevetului2008.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.09.04
 Data decăderii din drepturi2017.09.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.03.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2006 0217