For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3357
(21)Numarul depozituluia 2007 0062
(22)Data depozitului2007.03.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.03.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiHURMUZACHI Viorel, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHURMUZACHI Viorel, MD; HURMUZACHI Artur, MD; HURMUZACHI Eduard, MD; GLAVAN Iulian, MD; GROPPA Stanislav, MD; ZAPUHLÎH Grigore, MD; BURUNSUS Vasile, MD; MARINA Ion, MD; MOROZ Petru, MD; BEŢIŞOR Alexandru, MD; TIMIRGAZ Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiHURMUZACHI Viorel, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru prelucrarea funcţională a articulaţiei umărului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 5/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.07.31
(47)Data eliberării brevetului2008.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondMALAI Valeriu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.03.15
 Data decăderii din drepturi2009.03.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0062