For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.03.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 22.03.2007 Examinarea preliminară 02.05.2007 Examinarea de fond 31.07.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 29.02.2008 Eliberarea brevetului (G2) 15.03.2009 Valabil până la 30.09.2010 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3357
(21)Numarul depozituluia 2007 0062
(22)Data depozitului2007.03.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.03.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiHURMUZACHI Viorel, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHURMUZACHI Viorel, MD; HURMUZACHI Artur, MD; HURMUZACHI Eduard, MD; GLAVAN Iulian, MD; GROPPA Stanislav, MD; ZAPUHLÎH Grigore, MD; BURUNSUS Vasile, MD; MARINA Ion, MD; MOROZ Petru, MD; BEŢIŞOR Alexandru, MD; TIMIRGAZ Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiHURMUZACHI Viorel, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru prelucrarea funcţională a articulaţiei umărului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 5/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.07.31
(47)Data eliberării brevetului2008.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondMALAI Valeriu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.03.15
 Data decăderii din drepturi2009.03.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0062