For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.03.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.03.2007 Examinarea preliminara 27.04.2007 Examinarea de fond 31.08.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 29.02.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2008 Eliberarea brevetului (G2) 23.03.2012 Valabil pana la 30.09.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3375
(21)Numarul depozituluia 2007 0082
(22)Data depozitului2007.03.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.03.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCĂLUGĂRU-SPĂTARU Tatiana, MD; DELEAN Tatiana, MD; DASCALIUC Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de micropropagare a plantelor de Rhodiola rosea L. in vitro
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 4/00 (2006.01); A01H 5/04 (2006.01); A01H 5/06 (2006.01); A61K 36/41 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.08.31
(47)Data eliberării brevetului2008.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.03.23
 Data decăderii din drepturi2012.03.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0082