For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.10.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 15.01.2009 Examinarea preliminară şi de fond 31.07.2009 Publicarea cererii (A) 31.01.2010 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.07.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2010 Eliberarea brevetului (G2) 31.10.2012 Valabil până la 30.04.2014 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 01.11.2020 31.10.2027 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4013
(21)Numarul depozituluia 2007 0296
(22)Data depozitului2007.10.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEGLEI Dragoş, MD; DÎNTU Maria, MD; RUSU Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a aliajului cu magnetorezistenţă mărită pentru confecţionarea microfire lor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 21/3215 (2006.01); H01B 13/00 (2008.01); H01B 13/06 (2008.01); H01L 35/00 (2008.01); G01R 33/02 (2008.01); G01R 29/06 (2008.01); G01R 33/035 (2008.01); C01G 29/00 (2006.01); C01G 49/00 (2008.01); C22C 1/02 (2008.01); C22C 12/00 (2008.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.01.31
(47)Data eliberării brevetului2010.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.10.31
 Data decăderii din drepturi2012.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0296