For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.11.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.12.2007 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2009 Eliberarea brevetului (G2) 07.11.2012 Valabil pana la 31.05.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3611
(21)Numarul depozituluia 2007 0308
(22)Data depozitului2007.11.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.11.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞLEAGUN Galina, MD; CERNÎŞEV Serghei, MD; POPA Maria, MD; BONDARCIUC Lidia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a legumelor uscate ce conţin carotinoide
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23B 7/02 (2006.01); A23L 1/212 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.06.30
(47)Data eliberării brevetului2009.02.28
(74)ReprezentantŞURGALSCHI Ecaterina, Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 13, MD-2068, Chisinau, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.11.07
 Data decăderii din drepturi2012.11.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0308