For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3727
(21)Numarul depozituluia 2008 0004
(22)Data depozitului2008.01.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 09.01.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ECOLOGIE ŞI GEOGRAFIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; ARAPU Tatiana, MD; SANDU Maria, MD; SPĂTARU Petru, MD; MOŞANU Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ECOLOGIE ŞI GEOGRAFIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu continuu de purificare a apei de nitriţi
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/42 (2006.01); C02F 1/74 (2006.01); C01B 31/08 (2006.01); B01J 21/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.10.31
(47)Data eliberării brevetului2009.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.01.09
 Data decăderii din drepturi2014.01.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2008 0004