For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.03.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 13.05.2008 Examinarea preliminară şi de fond 31.07.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2009 Eliberarea brevetului (G2) 17.03.2012 Valabil până la 30.09.2013 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 30.10.2020 17.03.2028 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3644
(21)Numarul depozituluia 2008 0075
(22)Data depozitului2008.03.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBARKAN Refael, IL; GHICAVÎI Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; BARKAN Refael, IL;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBARKAN Refael, IL; GHICAVÎI Victor, MD;
(54)Titlul inventiei Preparat pentru tratamentul algodismenoreei
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/155 (2006.01); A61P 15/00 (2006.01); A61P 5/24 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.07.31
(47)Data eliberării brevetului2009.03.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.03.17
 Data decăderii din drepturi2012.03.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2008 0075