For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.05.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.06.2008 Examinarea preliminara si de fond 30.04.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2009 Eliberarea brevetului (C2) 19.05.2013 Valabil pana la 30.11.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3889
(21)Numarul depozituluia 2008 0134
(22)Data depozitului2008.05.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.05.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCUCICOVA Caleria, MD; ARÎCU Aculina, MD; VLAD Pavel, MD; BARBĂ Alic, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a 11-bishomodrim-8(9)-en-12-onei
(13)Codul documentului
C2, BOPI 12/2009
B1, BOPI 04/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07B 35/06 (2006.01); C07C 13/48 (2006.01); C07C 49/21 (2006.01); C07C 35/36 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.04.30
(47)Data eliberării brevetului2009.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.05.19
 Data decăderii din drepturi2013.05.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2008 0134