For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.04.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.04.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2010 Eliberarea brevetului (C2) 07.04.2014 Valabil pana la 31.10.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3945
(21)Numarul depozituluia 2009 0041
(22)Data depozitului2009.04.07
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.05.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCILOCI Alexandra, MD; STRATAN Maria, MD; CLAPCO Steliana, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; GHIŢU Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/685 (2006.01); C12N 13/00 (2006.01); C12N 9/30 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.07.31
(47)Data eliberării brevetului2010.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.04.07
 Data decăderii din drepturi2014.04.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2009 0041