For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.02.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.03.2012 Examinarea preliminara si de fond 30.11.2012 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2013 Eliberarea brevetului (C1) 20.02.2018 Valabil pana la 31.08.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4186
(21)Numarul depozituluia 2012 0019
(22)Data depozitului2012.02.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.02.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; LUPAŞCU Galina, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; STRATAN Maria, MD; DVORNINA Elena, MD; SAŞCO Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de fungi Fusarium gibbosum - producătoare de proteaze acide şi neutre, xilanaze şi b-glucozidaze
(13)Codul documentului
C1, BOPI 06/2013
B1, BOPI 11/2012
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/77 (2006.01); C12N 9/58 (2006.01); C12N 9/24 (2006.01); C12N 9/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.11.30
(47)Data eliberării brevetului2013.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.02.20
 Data decăderii din drepturi2018.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.08.31
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:4781, 2012.04.17
Datele iniţiale:DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janeta, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; STRATAN Maria, MD; DVORNINA Elena, MD
Datele finale:DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janeta, MD; LUPAŞCU Galina, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; STRATAN Maria, MD; DVORNINA Elena, MD; SAŞCO Elena, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2012 0019