For comments, suggestions

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4278
(21)Numarul depozituluia 2013 0026
(22)Data depozitului2013.04.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.04.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIOBĂNICĂ Olga, MD; RUDIC Valeriu, MD; BULHAC Ion, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDI Liudmila, MD; BOUROŞ Polina, MD; MISCU Vera, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; SADOVNIC Daniela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Compusul bis { bis(dimetilglioximato)cloro } - µ - 3 -formilpiridinizonicotinoilhidrazonă-di-cobalt(III) şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/06 (2006.01); C07C 251/70 (2006.01); C07D 213/88 (2006.01); C07D 401/02 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.03.31
(47)Data eliberării brevetului2014.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBODRUG Viorica, interimat/CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.04.30
 Data decăderii din drepturi2019.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/details/a 2013 0026