For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.07.2015 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 25.09.2015 Examinarea preliminară şi de fond 31.08.2016 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2017 Eliberarea brevetului (C1) 23.07.2020 Valabil până la 20.01.2021 23.07.2021 Achitarea taxei de menţinere 23.07.2035 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4433
(21)Numarul depozituluia 2015 0069
(22)Data depozitului2015.07.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.07.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPETROV Oleg, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPETROV Oleg, MD; VEILERT Vladimir, MD; GRIBINCEA Corina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPETROV Oleg, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru dirijarea fazelor de distribu ţ ie a gazelor şi a cursei supapei mecanismului de distribuţ ie a gazelor (variante)
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F01L 9/02 (2006.01); F01L 31/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.08.31
(47)Data eliberării brevetului2017.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.07.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2015 0069