For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.03.2016 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 03.05.2016 Examinarea preliminară şi de fond 31.01.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2017 Eliberarea brevetului (C1) 08.08.2022 22.03.2023 Valabil până la 22.03.2024 Achitarea taxei de menţinere 22.03.2036 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4457
(21)Numarul depozituluia 2016 0032
(22)Data depozitului2016.03.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.07.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPASAT Igor, MD; BRADU Nicolai, MD; CEBANU Ion, MD; BRADU Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Unealtă pentru muşuroirea plantelor
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01B 13/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.01.31
(47)Data eliberării brevetului2017.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2016 0032