For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.07.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.08.2016 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2018 Eliberarea brevetului (C1) 15.07.2022 Valabil pana la 03.12.2022 15.07.2023 Achitarea taxei de mentinere 15.07.2036 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4498
(21)Numarul depozituluia 2016 0083
(22)Data depozitului2016.07.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.08.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBURŢEVA Svetlana, MD; CHISELIŢA Oleg, MD; BÎRSA Maxim, MD; VASILICIUC Anastasia, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu de protecţie pentru conservarea tulpinii Streptomyces massasporeus CNMN-Ac-06
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/04 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C12N 11/02 (2006.01); C12R 1/465 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.07.31
(47)Data eliberării brevetului2018.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.07.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2016 0083