For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.12.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.04.2017 Examinarea preliminara si de fond 31.08.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2018 Eliberarea brevetului (C1) 15.12.2021 Valabil pana la 31.07.2022 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 10.06.2023 15.06.2023 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 15.12.2036 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4502
(21)Numarul depozituluia 2016 0139
(22)Data depozitului2016.12.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.12.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOLUN Radu, MD; FALA Valeriu, MD; LACUSTA Victor, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu medicamentos sub formă de gel pentru tratamentul afecţiunilor parodonţiului (variante)
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 8/73 (2006.01); A61K 8/65 (2006.01); A61K 8/97 (2006.01); A61K 9/22 (2006.01); A61K 36/52 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01); A61K 36/28 (2006.01); A61K 36/31 (2006.01); A61K 31/10 (2006.01); A61P 1/02 (2006.01); A61Q 11/00 (2006.01); A61K 38/54 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.08.31
(47)Data eliberării brevetului2018.03.31
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.12.15
 Data decăderii din drepturi2021.12.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/details/a 2016 0139