For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.05.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.05.2017 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2018 Eliberarea brevetului (C1) 18.05.2022 Valabil pana la 28.02.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 29.05.2023 18.11.2023 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 18.05.2037 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4540
(21)Numarul depozituluia 2017 0053
(22)Data depozitului2017.05.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.05.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; NENNO Vladimir, MD; MORARI Iurii, MD; TIMOFTE Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie de electroflotaţie pentru îngroşarea suspensiilor de microalge furajere
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12M 1/09 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.12.31
(47)Data eliberării brevetului2018.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.05.18
 Data decăderii din drepturi2022.05.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/details/a 2017 0053