For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.06.2017 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 04.07.2017 Examinarea preliminară şi de fond 30.11.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2018 Eliberarea brevetului (C1) 02.06.2022 Valabil până la 25.09.2022 02.06.2023 Achitarea taxei de menţinere 02.06.2037 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4527
(21)Numarul depozituluia 2017 0060
(22)Data depozitului2017.06.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.06.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; USATAIA Irina, MD; GARBUZ Olga, MD; GRAUR Vasilii, MD; ŢAPCOV Victor, MD; GUDUMAC Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Utilizarea saliciliden-4-alil-S-metilizotiosemicarbazidaţilor de fier(III) şi cobalt(III) în calitate de antioxidanţi
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/295 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.11.30
(47)Data eliberării brevetului2018.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.06.02
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2017 0060