For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.03.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.04.2018 Examinarea preliminara 02.05.2018 Constituirea depozitului national reglementar 02.05.2018 Examinarea de fond 31.01.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2019 Eliberarea brevetului (C1) 22.03.2024 Valabil pana la 25.07.2024 22.03.2025 Achitarea taxei de mentinere 22.03.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4617
(21)Numarul depozituluia 2018 0022
(22)Data depozitului2018.03.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.03.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTROFIM Alina, MD; BULIMAGA Valentina, MD; ZOSIM Liliana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiTulpina de cianobacterie Nostoc halophilum Hansg. - sursă de proteine
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2019
B1, BOPI 01/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01); C12P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.01.31
(47)Data eliberării brevetului2019.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.03.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2018 0022