For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4668
(21)Numarul depozituluia 2019 0019
(22)Data depozitului2019.02.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 26.04.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGUDUMAC Valentin, MD; GULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; PANTEA Valeriana, MD; USATAIA Irina, MD; GRAUR Vasilii, MD; SARDARI Veronica, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Nitrato- [ 2- ({ 2- [ (etilsulfanil)(prop-2-en-1-il)carbonoimidoil ] hidraziniliden } metil)fenolato ]aquacupru în calitate de inhibitor a l radicalilor superoxizi
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2019 0009 2019.04.04
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 39/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.12.31
(47)Data eliberării brevetului2020.07.31
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.02.11
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2019 0019