For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.03.2019 Depunerea cererii 04.04.2019 Tansformarea în CBI 18.04.2019 Examinarea preliminară 23.05.2019 Constituirea depozitului naţional reglementar 23.05.2019 Examinarea de fond 31.12.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2020 Eliberarea brevetului (C1) 29.09.2022 11.02.2024 Valabil până la 11.02.2025 Achitarea taxei de menţinere 11.02.2039 Data expirării brevetului
Up
/inventions/details/a 2019 0019/Brevet~Eliberare~a 2019 0019