For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.10.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 09.11.2020 Examinarea preliminara 17.11.2020 Constituirea depozitului national reglementar 17.11.2020 Examinarea de fond 30.11.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2022 Eliberarea brevetului (C1) 21.07.2024 23.10.2025 Valabil pana la 23.10.2026 Achitarea taxei de mentinere 23.10.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4775
(21)Numarul depozituluia 2020 0077
(22)Data depozitului2020.10.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.10.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; CIOBANU Natalia, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de deparazitare a nămolului de epurare a apelor uzate
(13)Codul documentului
C1, BOPI 06/2022
B1, BOPI 11/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 11/14 (2019.01); C02F 11/147 (2019.01); A01N 35/06 (2006.01); A01P 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.11.30
(47)Data eliberării brevetului2022.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.10.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2020 0077