For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului37
(21)Numarul depozituluis 2008 0039
(22)Data depozitului2008.12.18
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNACU Viorel, MD; CIOBANU Pavel, MD; GORNEA Filip, MD; TOPOR Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metod ă de tratament al pseudartrozei
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 5/00 (2006.01); A61K 35/32 (2006.01); A61K 35/28 (2006.01); A61P 19/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.06.30
(47)Data eliberării brevetului2010.02.28
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondinterimat/CAISÎM Natalia
 Brevete expirate; Data expirarii2015.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.12.18
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2008 0039