For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.03.2009 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 07.04.2009 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 30.06.2009 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2010 Eliberarea brevetului (Z5) 30.04.2015 Eliberarea brevetului prelungit 03.03.2019 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului39
(21)Numarul depozituluis 2009 0029
(22)Data depozitului2009.03.03
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBÎLBA Rodica, MD; GHIDIRIMSCHI Tatiana, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBÎLBA Rodica, MD; GHIDIRIMSCHI Tatiana, MD; BENDELIC Eugen, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBÎLBA Rodica, MD; GHIDIRIMSCHI Tatiana, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al miopiei dobândite necomplicate progresive
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 9/00 (2006.01); A61B 18/12 (2006.01); A61N 5/067 (2006.01); A61H 5/00 (2006.01); A61H 39/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.06.30
(47)Data eliberării brevetului2010.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru, IUSTIN Viorel
 Brevete expirate; Data expirarii2019.04.12
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.03.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2009 0029