For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.03.2009 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 19.05.2009 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.07.2009 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2010 Eliberarea brevetului (Z)

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului51
(21)Numarul depozituluis 2009 0034
(22)Data depozitului2009.03.25
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIORGA Eugen, MD; DUCA Gheorghe, MD; VERBANOV Vladimir, MD; SOBOLEVA Inesa, MD; NOJAC Elena, MD; CRUCIRESCU Diana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de prelucrare a seminţelor de struguri
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C11B 1/06 (2006.01); C11B 1/08 (2006.01); B09B 3/00 (2006.01); A23L 1/212 (2006.01); A23P 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.07.31
(47)Data eliberării brevetului2010.03.31
(74)ReprezentantŞURGALSCHI Ecaterina, Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 13, MD-2068, Chisinau, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 Brevete expirate; Data expirarii2015.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.03.25
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2009 0034