For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.05.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.06.2009 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.10.2009 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2010 Eliberarea brevetului (Z) 31.12.2014 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 31.03.2015 Publicarea hot. de revalidare 15.05.2015 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului92
(21)Numarul depozituluis 2009 0086
(22)Data depozitului2009.05.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUSU Ştefan, MD; ERHAN Dumitru, MD; MASCENCO Natalia, MD; FLOREA Vasile, MD; LUNCAŞU Mihail, MD; ZAMORNEA Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al ectoparazitozei la găini
(13)Codul documentului
Z, BOPI 06/2010
Y, BOPI 10/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 7/00 (2006.01); A61K 36/282 (2006.01); A61P 33/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.10.31
(47)Data eliberării brevetului2010.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 Brevete expirate; Data expirarii2015.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.05.15
 Data decăderii din drepturi2015.05.15
 Revalidarea la etapa eliberarii2015.03.31
 Data revalidării brevetului2015.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2009 0086