For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.06.2011 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 05.07.2011 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.01.2012 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2012 Eliberarea brevetului (Z) 07.06.2015 Valabil până la 31.05.2016 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 07.06.2017 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului467
(21)Numarul depozituluis 2011 0103
(22)Data depozitului2011.06.07
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav, MD;
(54)Titlul inventiei Maşină de presare
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B28B 3/00 (2006.01); B28B 3/08 (2006.01); B30B 11/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.01.31
(47)Data eliberării brevetului2012.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.06.07
 Data decăderii din drepturi2015.06.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2011 0103