For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.11.2011 Depunerea cererii 12.12.2011 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.01.2012 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.07.2012 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2013 Eliberarea brevetului (Z) 12.12.2016 Valabil până la 31.08.2017 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 12.12.2017 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului536
(21)Numarul depozituluis 2011 0182
(22)Data depozitului2011.12.12
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al AŞM, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPENIN Alexandru, MD; SIDORENKO Anatol, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de transmitere a semnalelor prin linia de curent continuu
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H04B 3/50 (2006.01); H04B 3/54 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.07.31
(47)Data eliberării brevetului2013.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.12.12
 Data decăderii din drepturi2016.12.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2011 0182