For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.04.2014 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.05.2014 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2014 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2015 Eliberarea brevetului (Z) 17.04.2020 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului843
(21)Numarul depozituluis 2014 0051
(22)Data depozitului2014.04.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIE A SOLULUI "NICOLAE DIMO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCERBARI Valerian, MD; RUSU Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIE A SOLULUI "NICOLAE DIMO", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fertilizare a solului
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01B 79/02 (2006.01); A01C 21/00 (2006.01); C09K 17/00 (2006.01); C09K 17/52 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.12.31
(47)Data eliberării brevetului2015.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 Brevete expirate; Data expirarii2020.10.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.04.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2014 0051