For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.11.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.12.2015 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.09.2016 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.03.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2017 Eliberarea brevetului (Z) 10.11.2021 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1071
(21)Numarul depozituluis 2015 0150
(22)Data depozitului2015.11.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBATÎR Ludmila, MD; SLANINA Valerina, MD; SÎRBU Tamara, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de conservare a tulpinii Bacillus cereus var. fluorescens cu activitate antifungică
(13)Codul documentului
Z, BOPI 04/2017
Y, BOPI 09/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/04 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/085 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.09.30
(47)Data eliberării brevetului2017.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 Brevete expirate; Data expirarii2022.04.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.11.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2015 0150