For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.05.2016 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 17.06.2016 Constituirea depozitului naţional reglementar 20.06.2016 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 30.09.2016 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.03.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2017 Eliberarea brevetului (Z) 19.05.2018 Valabil până la 31.01.2020 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 29.07.2021 19.05.2022 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1075
(21)Numarul depozituluis 2016 0067
(22)Data depozitului2016.05.19
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCIHAN Constantin, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIHAN Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCIHAN Constantin, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru transformarea energiei mecanice în energie electrică
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02K 7/06 (2006.01); F03G 7/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.09.30
(47)Data eliberării brevetului2017.05.31
(74)ReprezentantCOTRUŢA Leonid, Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.05.19
 Data decăderii din drepturi2018.05.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2016 0067