For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.03.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.05.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2017 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2018 Eliberarea brevetului (Z) 29.03.2022 Valabil pana la 28.02.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1179
(21)Numarul depozituluis 2017 0043
(22)Data depozitului2017.03.29
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPISARENCO Sergiu, MD; CUŞNIR Adrian, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; ZUGRAV Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament a l ulcerelor trofice
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 9/66 (2006.01); A61K 35/15 (2015.01); A61K 35/19 (2015.01); A61K 38/18 (2006.01); A61K 38/19 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.08.31
(47)Data eliberării brevetului2018.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.03.29
 Data decăderii din drepturi2022.03.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2017 0043