For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.06.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.06.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 15.02.2018 Constituirea depozitului national reglementar 28.02.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2018 Eliberarea brevetului (Z) 13.06.2022 Valabil pana la 28.02.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1236
(21)Numarul depozituluis 2017 0074
(22)Data depozitului2017.06.13
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTÎRŞU Mihai, MD; TELEUŢĂ Alexandru, MD; BERZAN Vladimir, MD; POSTOLATI Vitalie, MD; POSTORONCĂ Sveatoslav, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; BABICI Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a căldurii cu utilizarea arcului electric  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 09/2018
Y, BOPI 02/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H05B 7/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.02.28
(47)Data eliberării brevetului2018.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana, GROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.06.13
 Data decăderii din drepturi2022.06.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2017 0074