For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.11.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.12.2018 Examinarea preliminara 19.06.2019 Constituirea depozitului national reglementar 19.06.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 29.02.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2020 Eliberarea brevetului (Z) 23.09.2023 12.11.2023 Valabil pana la 12.11.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1423
(21)Numarul depozituluis 2018 0103
(22)Data depozitului2018.11.12
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBRADU Nicolai, MD; MÎNDRA Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru determinarea grosimii ţesuturilor vegetale
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 33/46 (2006.01); G01N 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.02.29
(47)Data eliberării brevetului2020.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana, GHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.11.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2018 0103