For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.02.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.03.2019 Examinarea preliminara 23.08.2019 Constituirea depozitului national reglementar 03.09.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2021 Eliberarea brevetului (Z) 30.05.2023 25.02.2024 Valabil pana la 25.02.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1454
(21)Numarul depozituluis 2019 0024
(22)Data depozitului2019.02.25
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiERMURATSCHII Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Acumulator hibrid al căldurii solare
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24S 21/00 (2018.01); F24H 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.08.31
(47)Data eliberării brevetului2021.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.02.25
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:7591, 2019.07.04
Datele iniţiale:ERMURAŢCII Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD; ANISIMOV Vladimir, MD
Datele finale:ERMURATSCHII Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD; ANISIMOV Vladimir, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2019 0024