For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.03.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.04.2019 Examinarea preliminara 18.04.2019 Constituirea depozitului national reglementar 18.04.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2019 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2020 Eliberarea brevetului (Z) 29.05.2023 01.03.2024 Valabil pana la 01.03.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1386
(21)Numarul depozituluis 2019 0030
(22)Data depozitului2019.03.01
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; STRUTINSCHII Tudor, MD; CARAUŞ Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Adaos alimentar biologic activ
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 33/00 (2016.01); A61K 9/14 (2006.01); A61K 36/21 (2006.01); A61K 36/483 (2006.01); A61K 36/87 (2006.01); A61K 36/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.11.30
(47)Data eliberării brevetului2020.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.03.01
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2019 0030