For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.04.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.05.2021 Examinarea preliminara 23.06.2021 Constituirea depozitului national reglementar 23.06.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 28.02.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2022 Eliberarea brevetului (Z) 05.10.2023 27.04.2026 Valabil pana la 27.04.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1596
(21)Numarul depozituluis 2021 0036
(22)Data depozitului2021.04.27
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; BULHAC Ion, MD; BRÎNZĂ Lilia, MD; VOLOŞCIUC Leonid, MD; ZUBAREVA Vera, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a plantelor de cultură
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/06 (2006.01); A01G 7/06 (2006.01); A01N 47/28 (2006.01); A01N 31/16 (2006.01); A01N 55/02 (2006.01); A01N 59/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.02.28
(47)Data eliberării brevetului2022.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.04.27
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:10435, 2023.08.21
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD str. Pădurii nr. 20, MD-2002, Republica Moldova INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2021 0036