Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului76
(21)Numarul depozitului93-0002
(22)Data depozitului1993.01.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.09.1993
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiROITMAN Felix, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROITMAN Felix, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiROITMAN Felix, MD;
(54)Titlul inventieiSuc cu miez
(13)Codul documentului
C2, BOPI 06/1995
B2, BOPI 11/1994
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 2/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.11.30
(47)Data eliberării brevetului1995.05.15
 S-a achitat mentinerea pana la data:1993.01.26
 Data decăderii din drepturi1993.01.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1996.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1998.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

18.07.2024