Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului49
(21)Numarul depozitului93-0036
(22)Data depozitului1993.06.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.06.1993
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFIRMA "VINIR" SRL, MD; TRL "INGHER", RU;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCUZNEŢOV Igor, MD; CUZNEŢOV Vladimir, MD; MEREUŢĂ Ion, MD; VASILICĂ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFirma "VINIR" S.R.L., MD; TRL "INGHER", RU;
(54)Titlul inventieiTub perfuzant al lichidelor biologice
(13)Codul documentului
C2, BOPI 03/1995
B1, BOPI 08/1994
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61M 1/36 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.08.31
(47)Data eliberării brevetului1995.02.28
 S-a achitat mentinerea pana la data:1993.06.10
 Data decăderii din drepturi1993.06.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2000.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

29.05.2024