Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului10
(21)Numarul depozitului93-0063
(22)Data depozitului1993.11.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.11.1993
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDR.-ING. REINHART FON NORDENSKJOLD, DE;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDR.-ING. REINHART FON NORDENSKJOLD, DE;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDR.-ING. REINHART FON NORDENSKJOLD, DE;
(54)Titlul inventieiProcedeu de epurare biologică a dejecţiunilor
(13)Codul documentului
C2, BOPI 09/1994
B1, BOPI 03/1994
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 3/02 (2006.01);
(19)TaraDE
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.03.31
(47)Data eliberării brevetului1994.08.18
(30)PrioritateaP 3619954.0, 1986.06.13, DE
(74)ReprezentantSOCOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, Chiєinгu, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.11.15
 Data decăderii din drepturi2001.11.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.09.17
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4202821/26, 1987.06.12, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1787138, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

19.06.2024