Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului626
(21)Numarul depozitului94-0004
(22)Data depozitului1994.01.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 13.01.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOTNARIUC Vasile, MD; GAUGAŞ Petru, MD; COVAL Andrei, MD; CHITOROAGĂ Andrei, MD; PLEŞCA Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de preparare a heterojoncţiunilor p+ InP-pInP/CdS şi p+  GaAs-pGaAs/CdS
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/1997
F2, BOPI 11/1996
A, BOPI 07/1995
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 21/205 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1995.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.11.30
(47)Data eliberării brevetului1997.06.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1997.01.13
 Data decăderii din drepturi1997.01.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

12.12.2023