Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului46
(21)Numarul depozitului94-0055
(22)Data depozitului1994.03.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.03.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDENCO Valerii, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDENCO Valerii, MD; VACARI Andrei, MD; BOGULIAN Larisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDENCO Valerii, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru reflexoterapia aeroionică
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61H 39/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.08.31
(47)Data eliberării brevetului1994.11.22
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.03.02
 Data decăderii din drepturi2002.03.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4686596/14, 1989.05.03, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1775892, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

08.06.2023